Bu site Harun Yahya eserlerinden yararlanılarak, "Darwinizm'in toplumların ve bireylerin yaşamı için neden ciddi bir tehlike olduğunu anlamayan veya anlamazlıktan gelenlere, bu teorinin geniş çapta kabul görmesinin ve özellikle genç nesillerin bu teoriyle eğitilmesinin tehlikelerinin gösterilmesi" amacıyla hazırlanmıştır. Ana Sayfa

''DARWİN'İN ÖLÜMCÜL MİRASI''

Harun Yahya'nın, dinsizliğe karşı yirmi yılı aşkın süredir yürüttüğü fikri mücadelede kapsamlı olarak deşifre ettiği bir konu, 20. yüzyılda gelişen ırkçı, faşist ve komünist ideolojilerin Darwinizm'e dayanmış olmasıdır.
Konuyla ilgili Harun Yahya kaynaklarından bazıları:


http://www.sosyaldarwinizm.com/
http://www.dunyasavaslari.com/
http://www.darwinistdiktatorluk.com/
http://www.darwinizmvemateryalizm.com
http://www.materyalizminsonu.com

http://www.fasizmvekomunizm.com/

Sosyal Silah Darwinizm (Kitap)
Darwinizm’in İnsanliğa Getirdiği Belalar (Kitap)
Darwinizm’in Kanlı İdeolojisi Faşizm (Kitap)


Yazarın, bu yöndeki vurgusunu başta Yaratılış Atlası olmak üzere çok sayıda eseri ile Batı toplumunun dikkatine son derece çarpıcı belgelerle sunmasının ardından, Amerikan kamuoyunda konuya olan ilgi artmaya devam etmektedir.


2007 de ABD'nin Florida eyaletinde faaliyet gösteren, Evangelist Hristiyan grup "Coral Ridge Ministries", "Darwin'in Ölümcül Mirası" başlıklı yeni bir belgesel üretti. Hristiyan Kablolu TV kanallarında ve ülke genelinde yaklaşık 200 TV istasyonunca gösterilen belgeselde, Adolf Hitler'in, soykırımında Charles Darwin'in evrim teorisine dayandığı anlatılıyor.  


26-27 Ağustos 2007 tarihlerinde "Coral Ridge Saati" isimli TV kuşağında yayımlanan belgesele, evrim-yaratılış konularında eserler vermiş olan 14 akademisyen, bilim adamı ve yazar yorumlarıyla katılıyor. Coral Ridge Ministries kurucusu olan D. James Kennedy konuyla ilgili olarak "Özetle, Darwin olmazsa Hitler [gibiler] de olmaz. Hitler, evrimi hızlandırmaya çalıştı, bu yolda milyonlarca kişi tarifi mümkün olmayan şekillerde acı çekti ve öldü" yorumunu yapıyor. "Coral Ridge Ministries new "documentary" featuring Ann Coulter attributes Hitler to Charles Darwin", Bill Berkowitz, 6 Eylül 2006, http://www.mediatransparency.org/storyprinterfriendly.php?storyID=146 
CRM sözcüsü John Aman ise şunları söylüyor:


"Darwinizm bir felsefe, bir dünya görüşüdür ve içindeki temel şey, evrimin ölümle ilerlediği, dolayısıyla ölümün faydalı olduğudur. Hitler, yaşanmaya değer olmayan hayatları yok etmekle medeniyetin yararına birşey yaptığını zannediyordu. Biz elbette bunun, Darwin'in başlattığı ve onun takipçilerince yaygınlaştırılan dünya görüşünün bir sonucu ve fevkalade kötü bir ahlaki trajedi olduğunu düşünüyoruz". Bill Berkowitz, ibid.


Bu trajedinin boyutlarını göstermesi açısından, Nazi soykırımından sağ olarak kurtulan kişilerden biri olan Alexander Kimel'in tespitleri oldukça çarpıcı:


"Nazizm, sosyal Darwinizm'i kabul ederek insanları hayvanlarla eşit hale getirdi, ellerindeki bireysel seçim yapma özgürlüğünü, kendileri için düşünebilme yeteneğini aldı. Acımasızlık, terör, yalan ve insanın insan tarafından acımasızca istismar edilmesi bir davranış normu haline geldi. Eğer insanları hayvanlar gibi aynı doğal seleksiyon kanunları yönetiyorsa, insanın bilincindeki ilahi kıvılcım alındığında insanlara hayvanlar gibi davranılabilir: Suni olarak üretilebilir ve büyükbaş hayvanlar gibi muamele görebilirler. Örneğin savaş ve savaşın umursamaz idaresi çok büyük kayıplar getirmişti. Hitler ise, durumu kayıpları engelleyerek değil, üreme metodlarını geliştirerek düzeltmeye çalışmıştı. Ausschwitz'de (Nazi Doktoru) Mengele, ikizler üzerinde, onları öldürerek, kesip biçerek, üreme metodlarının nasıl geliştirileceğine, Alman kadınlarının doğum randımanının nasıl iki katına çıkartılabileceğine dair "bilimsel" deneyler yürüttü. Almanlar üreyen hayvanlar gibi görüldü, S.S. onların çobanları ve Führerleri de eğitici efendileri idi. Almanlar ödül kazanmış büyükbaş hayvanlar, diğer uluslar sıradan büyükbaş hayvanlar ve Yahudiler ise zararlı böcekler olarak kabul edilmiş ve öyle muamele görmüşlerdir." Online Holocaust Magazine, Nazi Terror, Alexander Kimel, http://www.kimel.net/terror.html  
Darwin-Hitler ittifakı, yaklaşık 40 milyon kişinin ölümüne yol açan bir trajediyle sonuçlanmıştı.